The Soapbox : Millard, u should be like Mocidah

Millard, u should be like Mocidah

And lose some weight u fat ****


angry.gif

Re: Millard, u should be like Mocidah

I like showing myself off too. 😌

Re: Millard, u should be like Mocidah

😵‍💫
Top